Politica de confindentialitate Universal Spedition

Grupul de firme Universal , denumite  in continuare Casa  de Expeditie  cunosc  importanta prelucrării datelor cu caracter personal și ne angajam să protejam confidențialitatea și securitatea acestora prin respectarea Regulamentului 2016/679 (în continuare GDPR).

Datele  cu caracter  personal  furnizate de catre dumneavoastra  sunt prelucrate in baza dispozitiilor Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016  al  Parlamentului  European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR), in legatura cu protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Scopul  pentru care datele sunt  prelucrate este acela de a se putea derula intreaga relatie comerciala  intre dumneavoastra  si  grupul  de firme  Universal  (  Universal Spedition S.R.L   si /sau  Universal Forwarder SRL  )  denumite in continuare “  Casa de expeditie  “  si de a respecta reglementarile legislative in vigoare  privitoare la cunosterea clientelei (legea129 /2019). Datele cu caracter  personal folosite sunt: nume,  prenume, nume societate   , nr. telefon, adresa e-mail , copie CUI firma, diverse documente si avize specifice tipului de marfa transportat si necesare pentru organizarea in bune conditii  a transporturilor, in scopul   cunoasterii a clientelei  ( conform legii 129 /2019)  . Datele vor fi accesibile angajaților autorizați, colaboratorilor  Casei de Expeditie ,in scopul  desfasurarii in bune conditii a relatiei comerciale, precum si dupa caz, la cererea organelor  de control al Statului Roman.  

Conform dispozițiilor legale în vigoare suntem obligați sa păstram informațiile relevante o perioadă minimă de timp pentru o eventuală investigație sau litigiu pentru organele de aplicare a legii. După ce nu mai este necesar sa păstrăm informațiile tale personale, vom dispune ștergerea într-un mod sigur. Îți respectăm dreptul legal de a solicita ștergerea informațiilor personale din sistemul nostru. 

Îți protejăm informațiile personale folosind măsuri de securitate tehnice și administrative pentru a reduce riscurile de pierdere, utilizare incorectă, acces neautorizat, dezvăluire și modificare. 

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate pentru a va putea  contacta și pentru a păstra legătura cu dvs   până la finalizarea scopului pentru care au fost colectate (finalizarea negocierilor , facturare , și / sau garantarea urmăririi sau apărarea creanțelor) si pentru a păstra legătura cu dvs  si ulterior .Consimțământul referitor la activitatile de marketing  ulterioare finalizarii contractului de transport finalizat   poate fi si acesta retras  (acest lucru se poate face oricând, făcând click pe linkul de renunțare postat la sfârșitul fiecărui newsletter  primit de dumenavoastra si trimitandu-ne un e-mail la adresa sofia.vinu@transportmarfaunivrersal.com )

Prin completarea  formularului de contact   al siteului nostru “ Cerere de oferta transport  “ si acceptarea conditiilor  de lucru ale Casei De Expeditii,  declarati  ca va exprimati   in mod expres si neechivoc consimtamantul ca datele  dvs cu caracter personal sa fie prelucrate in  scopul  cunoasterii clientelei conform legii 129 /2019 si in scopul  derularii  comunicarilor si relatiei comerciale  dintre dumneavoastra  si Casa de  Expeditii , prin reprezentanti, prin telefon, prin SMS  /Whatsapp,  prin e-mail sau prin posta si aceste date  pot fi transmise de  catre  Casa  De Expeditii  tertilor/ colaboratorilor/partenerilor contractuali.in scopul desfasurarii activitatii..

Încercăm să minimizam cantitatea de informații personale pe care le prelucram la ceea ce este direct relevant și necesar pentru a îndeplini scopul specificat. Nu vindem, închiriem sau dezvăluim în alt fel informațiile dvs. personale unor terțe părți în scopuri de marketing și publicitate fără acordul tău.
Dacă suntem supuși unei fuziuni sau achiziții cu / de o altă companie, este posibil să împărtășim informații în conformitate cu standardele noastre de confidențialitate. În cazul în care apare un astfel de eveniment, vom cere ca noua entitate sa urmeze acest acord de confidențialitate cu privire la informațiile tale personale. Dacă intenționăm să folosim informațiile tale personale în alte scopuri care nu sunt acoperite de această politică de confidențialitate, vei primi o notificare prealabila cu privire la prelucrarea informațiilor personale în noile scopuri. 

Cu  privire la dreptul de opozitie si stergere a datelor, mentionam ca acestea pot fi exercitate in orice moment, din cauza unor motive intemeiate si legitime legate de situatia particulara a clientului, exceptand cazul in care exista dispozitii legale care prevad contrariul.

In  cazul in care doriti  sa exercitati aceste drepturi, respectiv dreptul de acces la date, de interventie asupra datelor, de transfer al datelor, de stergere, de opozitie,  puteti   inainta o cerere scrisa datata si semnata catre: sofia.vinu@transportmarfauniversal.com si prin posta, cu confirmare de primire la urmatoarea adresa de corespondenta: Universal Spedition S.R.L., Str.Ion Ionescu de la Brad  nr. 29, Timisoara, Timis, RO. Solicitarea se va soluționa în termen de 15 zile de la recepționare. 

Prin completarea  formularului de contact   al siteului nostru “ Cerere de oferta transport  “ si acceptarea conditiilor  de lucru ale Casei De Expeditii  , declarati ca ca ati  fost informat(a) cu privire la drepturile prevazute in Regulamentul Uniunii Europene nr. 679/2016 al Parlamentului European si al consiliului din 27 aprilie 2016 (GDPR) referitor la protectia  persoanelor fizice in ceea ce  priveste prelucrarea datelor cu caracter  personal si libera circulatie a acestora:

Ati  luat la cunostinta faptul  ca beneficiati de drepturile prevazute de legislatia in vigoare privind protectia si prelucrarea datelor cu caracter  personal.  Pentru mai  multe  informatii cu privire la aceste drepturi va  rugam  accesati link-ul: http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016

În cazul în care are loc o încălcare a securității datelor cu caracter personal, Societatea va notifica acest lucru A.N.S.P.D.C.P., fără întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în cel mult 72 de ore de la data la care a luat cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este este puțin probabil să genereze un risc pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice