ORDONANTA DE URGENTA nr. 28 din 17 martie 2011 privind completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii

Situatia extraordinara prevazuta la art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, se motiveaza prin necesitatea asigurarii urgente a conditiilor de implementare optima a Programului national de dezvoltare a infrastructurii (denumit in continuare P.N.D.I.), aprobat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2011.
Astfel, pentru implementarea P.N.D.I. este necesar ca Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2011, sa fie completata cu precizarea explicita a beneficiarilor finali ai investitiilor (unitati administrativ-teritoriale, respectiv Administratia Nationala “Apele Romane” – administratorul legal al domeniului public al apelor).
De asemenea, trebuie creat cadrul legal prin care investitiile deosebit de complexe, de natura alimentarilor cu apa, canalizarilor sau lucrarilor hidrotehnice cu rol de aparare impotriva inundatiilor, sa poata fi realizate prin P.N.D.I. si pe terenuri proprietate privata, aflate inevitabil pe traseul acestor lucrari.
Este necesar, de asemenea, sa fie creat cadrul legal privind transferul final al investitiilor realizate prin P.N.D.I., in proprietate sau administrare, dupa caz, catre beneficiarii finali definiti in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2011.
Astfel, P.N.D.I. nu poate fi implementat fara adoptarea unor norme metodologice clare si amanuntite, prin hotarare a Guvernului, la propunerea fiecarui ordonator principal de credite desemnat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2011.
Neadoptarea in regim de urgenta a prezentului act normativ ar bloca din start inceperea implementarii P.N.D.I., situatie care s-ar afla in contradictie cu vointa Legislativului, exprimata prin aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2010 prin Legea nr. 15/2011, respectiv de recunoastere a caracterului urgent si extraordinar al acestui program national.

Implementarea P.N.D.I. va dezvolta mai multe proiecte de investitie in infrastructura, va influenta economia Romaniei, va promova cresterea economica si va crea locuri de munca. Totodata, va ajuta la imbunatatirea vietii si sigurantei cetateanului.
In acest context, modernizarea infrastructurii la standardele europene reprezinta una dintre prioritatile nationale pentru perioada urmatoare, acest lucru intamplandu-se in conditiile in care cele mai multe studii arata ca starea precara a drumurilor, lipsa accesului la sisteme de canalizare, precum si a unei furnizari constante de apa potabila catre populatie reprezinta un impediment in calea dezvoltarii economice.

Dezvoltarea infrastructurii la nivelul intregii tari se cere a fi solutionata intr-un ritm cat se poate de accelerat. Constructia si repararea drumurilor, asigurarea accesului la sisteme de canalizare, precum si a unei furnizari constante de apa potabila conduc la dezvoltarea sustinuta a economiei si a calitatii vietii.
Adoptarea in regim de urgenta a prezentului act normativ conduce la conformarea cu prevederile acquis-ului comunitar in ceea ce priveste realizarea sistemelor integrate de alimentare cu apa si canalizare – epurarea apelor menajere, asigurarea alimentarii cu apa la standarde europene, extinderea si/sau modernizarea retelelor de distributie a apei si a retelelor de canalizare – epurarea apelor uzate menajere.
Astfel, adoptarea in regim de urgenta a prezentului act normativ conduce la realizarea cu prioritate a investitiilor in infrastructura de mediu pentru protectia si imbunatatirea calitatii mediului si a standardelor de viata in Romania si indeplinirea angajamentelor asumate de Romania in cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeana, la capitolul 22 “Mediu”, precum si la realizarea investitiilor din domeniul gospodaririi apelor si reducerea efectelor negative ale viiturilor pe cursurile de apa, utilizarea durabila a resurselor de apa si reabilitarea si protectia zonei costiere.

In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara, a carei reglementare nu poate fi amanata, In temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
Art. I
1.Dupa articolul 5 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului national de dezvoltare a infrastructurii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 790 din 25 noiembrie 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2011, se introduc trei noi articole, articolele 51, 52 si 53, cu urmatorul cuprins:
“- Art. 51
(1) Proiectele prioritare din cadrul P.N.D.I., pentru care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului are calitatea de ordonator principal de credite, se vor realiza de catre Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.
(2) Proiectele prioritare din cadrul P.N.D.I., pentru care Ministerul Mediului si Padurilor are calitatea de ordonator principal de credite, se vor gestiona astfel:
a) prin Ministerul Mediului si Padurilor, pentru proiectul «Programe multianuale de mediu si gospodarirea apelor»;
b) prin Administratia Nationala «Apele Romane», pentru proiectul «Infrastructura in domeniul gospodaririi apelor, lucrari hidrotehnice de aparare impotriva inundatiilor, marirea gradului de siguranta a barajelor si reabilitarea si protectia zonei costiere».
(3) Beneficiarii finali ai proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I., pentru care Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului are calitatea de ordonator principal de credite, sunt unitatile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritatile administratiei publice locale.
(4) Beneficiarii finali ai proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I., pentru care Ministerul Mediului si Padurilor are calitatea de ordonator principal de credite, sunt:
a) unitatile administrativ-teritoriale reprezentate de autoritatile administratiei publice locale, pentru proiectul «Programe multianuale de mediu si gospodarirea apelor»;
b) Administratia Nationala «Apele Romane», pentru proiectul «Infrastructura in domeniul gospodaririi apelor, lucrari hidrotehnice de aparare impotriva inundatiilor, marirea gradului de siguranta a barajelor si reabilitarea si protectia zonei costiere».
– Art. 52
Obiectivele de investitii ale proiectelor prioritare din cadrul P.N.D.I. se amplaseaza pe terenuri proprietate publica sau privata a statului ori a unitatilor administrativ-teritoriale si/sau pe terenuri proprietate privata, dobandite conform legii, a caror folosinta gratuita temporara si/sau administrare, pana la receptia finala a lucrarilor, se asigura de catre beneficiar, cu respectarea prevederilor legale in vigoare.
– Art. 53
Dupa receptia finala a obiectivelor de investitii, ordonatorii principali de credite le predau beneficiarilor finali bunurile rezultate, cu titlu gratuit/in administrare, impreuna cu terenul aferent, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.”
Art. II
(1) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului va elabora si va supune aprobarii Guvernului, prin hotarare, normele metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii realizate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului.
(2) In termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Mediului si Padurilor va elabora si va supune aprobarii Guvernului, prin hotarare, normele metodologice pentru implementarea unitara a proiectelor prioritare din cadrul Programului national de dezvoltare a infrastructurii gestionate de Ministerul Mediului si Padurilor.
-****-
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemneaza:
Ministrul dezvoltarii regionale si turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul mediului si padurilor,
Laszlo Borbely
p. Ministrul administratiei si internelor,
Mihai Capra,
secretar de stat
p. Ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale,
Barna Tanczos,
secretar de stat
Ministrul finantelor publice,
Gheorghe Ialomitianu
Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 210 din data de 25 martie 2011

Sursa articolului: Monitorul Oficial

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *